Lịch Chiếu Phim 3D

FlashBanner

 


Ngày

 Giờ 

Tên Phim

Thể Loại

Giới Thiệu

Định dạng

Thứ 3

Ngày 28/10

20h00

new X-MEN:DAYS OF FUTURE PAST 2014

X-men: Ngày cũ của tương lai

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 4

Ngày 29/10

20h00

new THE WHITE HAIRED WITCH OF LUNAR KINGDOM 2014

Bạch phát ma nữ

Võ thuật

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 5

Ngày 30/10

20h00

hot1CAPTAIN AMERICA :THE WINTER SOLDIER 2014

Chiến binh mùa đông

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 6

Ngày 31/10

20h00

hot1 3 A.M part 1

(Ba giờ sáng phần 1)

Kinh dị

(>15 tuổi

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 7

Ngày 1/11

20h00

new THE WHITE HAIRED WITCH OF LUNAR KINGDOM 2014

Bạch phát ma nữ

Võ thuật

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Chủ nhật

Ngày 02/11

20h00

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 2

Ngày 03/11

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

 Thứ 3

Ngày 04/11

20h00