Lịch Chiếu Phim 3D

FlashBanner

 


Ngày

 Giờ 

Tên Phim

Thể Loại

Giới Thiệu

Định dạng

Thứ 3

Ngày 22/4

20h00

hot1 SHARK NIGHT

(Đầm Cá Mập)

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 4

Ngày 23/4

20h00

new 47 Ronin

(47 Lãng Nhân)

Võ thuật

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 5

Ngày 24/4 

20h00

new THE FOUR 2

(Tứ đại danh bổ 2)

Võ thuật

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 6

Ngày 25/4

20h00

new HAUNTED

(Nỗi ám ảnh)

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 7

Ngày 26/4

20h00

 

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Chủ nhật

Ngày 27/4

20h00

 

Lịch sử

Võ thuật

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 2

Ngày 28/4

20h00

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

 Thứ 3

Ngày 29/4

20h00 

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da