Lịch Chiếu Phim 3D

FlashBanner

 

Ngày

 Giờ 

Tên Phim

Thể Loại

Giới Thiệu

Định dạng

Thứ 3

Ngày 13/1

19h45 

hot1 THE HOLE

Hố tử thần

 Kinh Dị Xem Giới Thiệu   25bf3da

Thứ 4

Ngày 14/1

19h45 

 new The Four 3 (2014)

Tứ Đại Danh Bộ III

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu  25bf3da 

Thứ 5

Ngày 15/1

19h45 

hot1 The Darkest Hour

Giờ Đen Tối

Hành động

Võ thuật 

Xem Giới Thiệu   25bf3da
 Thứ 6

Ngày 16/1

 

 

 Kinh Dị  Xem Giới Thiệu  25bf3da