Lịch Chiếu Phim 3D

FlashBanner

 


Ngày

 Giờ 

Tên Phim

Thể Loại

Giới Thiệu

Định dạng

Thứ 3

Ngày 2/9

20h00

new  GODZILALA 2014

Quái vật Godzilla 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 4

Ngày 3/9

20h00

 new NOAH 

 (Đại hồng thủy)   

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 5

Ngày 4/9

20h00

hot1  POMPEII

Thảm họa Pompeii

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 6

Ngày 5/9

20h00

hot1 THE HOLE

Hố tử thần

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 7

Ngày 6/9

20h00

new  GODZILALA 2014

Quái vật Godzilla 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Chủ nhật

Ngày 7/9

20h00

 

Hành động

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 2

Ngày 8/9

20h00

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

 Thứ 3

Ngày 9/9

20h00 

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da