Lịch Chiếu Phim 3D

FlashBanner

 


Ngày

 Giờ 

Tên Phim

Thể Loại

Giới Thiệu

Định dạng

Thứ 4

Ngày 16/7

20h00

 hot1GAMER

(Trò chơi nguy hiểm) 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 5

Ngày 17/7

20h00

new I, FRANKENSTEIN

(Chiến binh Frankenstein)

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 6

Ngày 18/7

20h00

new 3 A.M part 2 2014

(3 giờ sáng :phần 2)

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 7

Ngày 19/7

20h00

new NEED FOR SPEED 2014

(Đam mê tốc độ)

Hành động

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Chủ nhật

Ngày 20/7

20h00

new THE MONKEY KING

(Đại náo thiên cung )

Võ thuật

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 2

Ngày 21/7

20h00

new  NEED FOR SPEED 2014

(Đam mê tốc độ)

Hành động

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 3

Ngày 22/7

20h00

new 3 A.M part 2 2014

(3 giờ sáng :phần 2) 

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

 Thứ 4

Ngày 23/7

20h00 

 new  NEED FOR SPEED 2014

(Đam mê tốc độ)

Hành động

Xem Giới Thiệu 25bf3da