Lịch Chiếu Phim 3D

FlashBanner

 


Ngày

 Giờ 

Tên Phim

Thể Loại

Giới Thiệu

Định dạng

Chủ nhật

Ngày 17/8

20h00

new CAPTAIN AMERICA II

THE WINTER SOLDIER  (2014)

Captain America 2: Chiến binh mùa đông

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 2

Ngày 18/8

20h00

 new THE PROTECTOR II

 

Người bảo vệ 2   

Hành động

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 3

Ngày 19/8

20h00

hot1 FRIGHT NIGHT  

(Bóng đêm kinh hoàng)

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 4

Ngày 20/8

20h00

new THE SPIDER MAN AMAZING II

2014

(Siêu nhện tái xuất 2) 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 5

Ngày 21/8

20h00

new ICEMAN

(Người Băng) 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 6

Ngày 22/8

20h00

hot1 WORLD WAR Z

(Thế chiến Z)

Kinh dị

(>15 tuổi)

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 7

Ngày 23/8

20h00

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

 Chủ nhật

Ngày 24/8

20h00 

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da