Lịch Chiếu Phim 3D

FlashBanner

 


Ngày

 Giờ 

Tên Phim

Thể Loại

Giới Thiệu

Định dạng

Thứ 2

Ngày 20/10

20h00

new X-MEN:DAYS OF FUTURE PAST 2014

X-men: Ngày cũ của tương lai

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 3

Ngày 21/10

20h00

new EDGE OF TOMORROW 2014

Cuộc chiến luân hồi

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Thứ 4

Ngày 22/10

20h00

hot1THE AMAZING SPIDER MAN 2014

Siêu nhện tái xuất 2

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 5

Ngày 23/10

20h00

new MALEFICENT 2014

Tiên hắc ám

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 6

Ngày 24/10

20h00

 

Kinh dị

(>15 tuổi

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

Thứ 7

Ngày 25/10

20h00

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da

Chủ nhật

Ngày 26/10

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da 

 Thứ 2

Ngày 27/10

20h00 

 

 

Hành động

Viễn tưởng

Xem Giới Thiệu 25bf3da